CHEMICKÝ ROZKVĚT

 

BYLO NEBYLO...

Ještě v první polovině minulého století se většina syntetických chemických látek nevyskytovala ani v životním prostředí, ani v lidských tělech. Průměrná délka života vzrostla v té době téměř na dvojnásobek, obyvatelé některých míst na zemi zaznamenali impozantní vzestup životní úrovně a lidské vynálezy změnily povahu naší planety.

 Zásadní obrat nastal během druhé světové války, kdy vládní dotace podpořily těžbu ropy a výrobu mnoha vedlejších produktů – petrochemických látek a plastů, jež se měly stát stavebními bloky poválečné ekonomiky. Zázračné kosmetické přípravky, nemačkavé oděvy, koberce, na kterých neulplívají skvrny, plastové hračky i elektronické přístroje - to vše nyní plní naše domovy. Všechny tyto věci nám šetří čas i námahu a přinášejí nám zábavu a pohodlí. Pokrok však má i svou odvrácenou tvář – průmysl vypouští do životního prostředí miliardy tun syntetických chemických látek, které se nikdy předtím v přírodě nevyskytovaly, a o jejichž účincích na lidské zdraví a volně žijící živočichy víme jen velmi málo.

Stejně jako nyní, i tehdy byla hlavním kritériem při vývoji většiny chemických látek jejich funkce a účinnost, nikoli lidské zdraví a bezpečnost. Nikdo si neuvědomoval souvislosti mezi příčinami a následky. Chemik se například snažil vytvořit levnou karmínovou polymerovou barvu, ale už se nezajímal o to, jestli není toxická, zda je biologicky odbouratelná a neškodí-li našemu zdraví. Podobné otázky si nikdo nekladl. 

    1947-usda-ddt-210

    

 

   chem  

   

 

DDT.jpg.662x0_q70_crop-scale

Na rizika chemické revoluce prvně upozornila R. Carsová ve své knize Silent Spring, která dala vzniknout hnutí za ochranu životního prostředí. Kniha se zabývala DDT pesticidem a stála za záchranou mnoha životů - jak lidských tak zvířecích, a to díky zakázání této chemikálie, která byla do té doby hojně využívaná. Díky tlaku médií a lidí z oblastí zamořených skládkami (kvůli kterým trpěli vzácnými chorobami, krevními onemocněními i různými typy rakoviny), uložil kongres ve Spojených státech amerických chemickým společnostem povinnost odstranit nebezpečné skládky chemického odpadu.

V současné době sice trvají snahy snížit emise a odstranit skládky nebezpečného odpadu, ale při výrobě většiny chemických látek se stále používají tytéž technologie zamořující životní prostředí a náš organismus. Jen spojené státy vyrobí nebo importují  19  miliard kg chemických látek a denně vznikne na 6 nových nebezpečných skládek chem. odpadu. (V USA již existuje okolo 77 tisíc skládek).

Sice žijeme déle, jsme však více nemocní, rostoucí počet vědeckých studií dokazuje, že toxické chemické látky přispívají k rozvoji rakoviny u dětí, ke vzniku různých onkologických onemocnění souvisejících s hormonální nerovnováhou, ke vzniku astmatu, poruch učení, vrozených vad, neplodnosti a dalších zdravotních potíží, jejichž výskyt se v posledních desetiletích zvyšuje.

 

 

  

Důkazy ukazují že:

- Chemické látky mohou ovlivnit hormonální soustavu a narušit normální vývoj již v mnohem menším množství než vedci původně předpokládali.

- Geny a chemické látky mohou v důsledku vzájemného působení vyvolat vznik řady onemocnění.

- Směsy různých chemických látek mohou mít silnější a nečekané účinky na zdraví( tzv. koktejlový efekt).

- U jedince, jenž byl vystaven působení chemických látek v raném stádiu života, se mohou zdravotní potíže projevit až později v životě.

 

 

''Chemické směsi se chovají podivně a mohou být vysoce toxické a vyvolat u lidí nečekané nežádoucí reakce a onemocnění. Zdá se, že chemické směsi žijí vlastním životem. Musíme se o nich naučit přemýšlet jako o nezávisých bytostech. Jednoduchý součet , A+B, v tomto případě neplatí, jedná se o C." 

Harold Zelinger

toxikolog v Chemical Enviromental and Toxicological Service

 

(výtažky z Knih Doba jedová, I,III) 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.