Podmínky soutěže

Podzimní soutěž o vouchery Líčírna Organics

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Jak mohu vyhrát? Do soutěže se zapojíte jako fanoušek instagramové stránky @licirna____organics a do komentáře pod příspěvek napíšete svůj tip, co myslíte, že si pro vás chystá Líčírna jako nejnovější překvapení. 

Organizátor soutěže vybere 3 výherce, kteří budou nejblíže pravdě a odmění je cenou.

 

PRAVIDLA 

  1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem soutěže „Podzimní soutěž o vouchery Líčírna Organics” (dále jen „soutěž“) je společnost:

Organic Master s.r.o., se sídlem U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 060 79 181, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275730

 

  1. MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž je organizována na profilu společnosti Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) na sociální síti instagram www.instagram.com a facebook http://www.facebook.com. Profil je provozován pod názvem @licirna____organics . Adresa profilu je: https://www.instagram.com/licirna____organics/

 

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž potrvá od 19.10. 2023 do 24.10. 2023 24:00hod.

 

  1. SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Soutěž bude zahájena firmou Líčírna Organics prostřednictvím soutěžního postu, který bude zveřejněn 19.10. 2023 na instagramovém profilu https://www.instagram.com/licirna____organics/, ve kterém bude uvedena soutěžní otázka, a to: „Napište nám svůj tip a tři z vás, kteří budou svým tipem nejblíže, odměníme speciálním dárkem.“

 

  1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOUTĚŽE

5.1. Tři odpovědi, které budou svým tipem nejblíže, budou vybrány organizátorem soutěže.

5.2. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na instagramovém a facebookovém profilu @licirna____organics . Adresa profilu je: https://www.instagram.com/licirna____organics/ pomocí Instastories. Vítěz soutěže bude vyhlášen ve středu 25.10. 2023 prostřednictvím Instastories.

 

  1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

6.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České nebo Slovenské republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „Soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

6.2. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v rámci České republiky.

6.3. Podmínkou účasti v soutěži je mít instagramový profil a splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.

6.4. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že pod soutěžní post odešle svůj komentář s odpovědí na položenou otázku. 

6.5. Vložením odpovědi do komentáře pod soutěžní post potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.

6.6. Společnost Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) je oprávněna ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a) neodpovídají na soutěžní otázku;

b) obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy;

c) mohly by poškodit dobré jméno společnosti Líčírna Organics, její ochranné známky, obchodní firmy či průmyslové vlastnictví Líčírna Organics;

d) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

V případě, že dojde k porušení těchto pravidel, budou jednotlivé příspěvky smazány bez předchozího upozornění a bez možnosti jakýchkoliv náhrad. Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

 

6.8. Soutěžící vložením odpovědí do soutěže potvrzuje, že je autorem přihlášených odpovědí a že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvků. 

6.9. Odesláním příspěvku s odpovědí na výše uvedené otázky, je soutěžící srozuměn, že za účelem vyhodnocení soutěže „Podzimní soutěž o vouchery Líčírna Organics“ bude společnost Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) zpracovávat jeho údaje v rozsahu (jméno a příjmení, název instagramového, facebookového profilu, adresa pro doručení výhry, e-mail a telefon) a to po dobu trvání soutěže a následně do jejího vyhodnocení, vyhlášení vítězů a předání výher. Poté budou smazány. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími osobami a budou sloužit výhradně společnosti Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) k vyhodnocení soutěže. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) jste byl informován, že má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.10. Soutěžící si je vědom, že jeho soutěžní příspěvky budou dostupné jen po dobu fungování soutěže, do které příspěvky nahrál. Po termínu ukončení soutěže už jeho příspěvky nemusí být dostupné.

 

  1. CENY

7.1. Tři výherci získají voucher na 60ti minutové kosmetické ošetření v celkové hodnotě 8100 Kč (každý voucher v hodnotě 2700 Kč) od společnosti Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics).

7.2. Společnost Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) si vyhrazuje právo k odeslání a doručení ceny pouze v rámci České či Slovenské republiky. V případě, že výherce neposkytne své kontaktní údaje, jeho nárok na výhru tímto zaniká.

7.5. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele. 

8.2. Společnost Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) prohlašuje, že se nejedná o spotřebitelskou loterii ve smyslu Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Tato soutěž není, jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace společnosti Organic Master s.r.o. (Líčírna Organics) v rámci soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 19.10.2023